Näin sanoi Minna Canth

posted by Kaihsu Tai on June 27th, 2012

Kuinkahan kauan ihmiset sokeudessa vaeltavat ja antavat kirkon ja pappisvallan sekoittaa pois totisen puhtaan uskonnon. Jospahan tulisi, jospahan tulisi toinen Kristus raikkaamaan maailmaa taas. Ja tällä kertaa se saisi olla nainen!

Just how long will people in their blindness roam and let the church and the clergy confound true, pure religion? What if, just what if another Christ were to come and revivify the world! And this time as a woman!


Luulen että meillä olisi vallan eri käsitykset ”kristillisestä” avioliitosta, jos syvemmälle tunkisimme asian ytimeen. Mitä kristillistä tai siveellistä se on, että ihmiset, jotka eivät lainkaan toisiaan rakasta kuitenkin elävät yhdessä? Taikka että ne, jotka tuntisivat taipumusta toisiinsa eivät kaikenmoisten yhteiskunnallisten asetusten tähden saa taipumustaan seurata. Muutos täytyy kaikin puolin tapahtua yhteiskunnan moraalisissa käsitteissä.

I think we’d have altogether different ideas about “Christian” matrimony if we’d penetrate deeper into the core of the matter. What is there Christian or moral about people who don’t love each other in the least nevertheless living together? Or about those who feel attracted toward each other not being able to respond to their feelings on account of all kinds of public regulations. A change must take place in every respect in the moral concepts of society.

Minna Canth. Ritva Heikkilä (toim./ed.), Paul Sjöblom (kään./trans.) (1987) Sanoi Minna Canth. Porvoo: WSOY. ISBN 951-0-14618-8.

Published in: Creative Resistance, Finland, Hagiography, Heresy | on June 27th, 2012 | Permanent Link to “Näin sanoi Minna Canth” | Comments Off on Näin sanoi Minna Canth

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.