Jaana Hallamaa

posted by Kaihsu Tai on June 18th, 2017

Ei kukaan saa yksin mitään aikaan. Vain paha on yleensä nopeaa, ja silloin se vaikuttaa välittömään reagointiin, välittömään muutokseen. Hyvähän on yleensä hidasta, koska hyvä rakentaa jotakin perustaa. Hyvä on hyvää vain, jos se on toisen käytössä, jos se on sellaista, mitä toinen voi käyttää. Hyvä antaa asioita toisen käyttöön, jolloin sen toteutuminen on kiinni myös siitä, mitä se toinen tekee.

Jaana Hallamaa haastattelussa Etsijä-lehdessä 1/2017.

Loosely translated:

Nobody gets anything done just by themselves. Usually, only Evil goes quickly, and invites immediate responses – knee-jerk reactions. In contrast, the Good is often slow, because it builds something radical. The Good is only good, if it is such that the Other can use – at the service of someone else. The Good gives for someone else to use, and gets things done taking into account what the Other is doing.

Jaana Hallamaa in an interview in the journal Etsijä 1/2017.

I refer you also to the theory of the Good by Robert Merrihew Adams; and to Henri Nouwen who talked about the spectacular Death which goes “boom” (e.g. in The Road to Peace edited by John Dear).

Published in: Catechism, Finland | on June 18th, 2017 | Permanent Link to “Jaana Hallamaa” | Comments Off on Jaana Hallamaa

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.