Credo

posted by Kaihsu Tai on December 14th, 2018

Credo – uskon siihen, että: Taivas ja Maa on täynnä Jumalan kirkkautta. Hänen luomakuntansa avautuu kuin sateenkaaren värit kirkkaasta valosta. Rauhan liiton merkki on monivärinen. – Mekin kaikki saamme osallistua Jumalan ikuiseen liittoon. Kun syömme yhdessä, leipä ja viini tulevat meille lihaksi ja vereksi. Näin osallistumme Kristuksen seurakuntaan. Hoosianna! – Pyhä Henki liikkuu meissä, kun puhumme ja ymmärrämme toistemme kieliä. Näin osallistumme taivaan valtakuntaan.

Credo – I believe: Heaven and Earth are full of the glory of God. God’s creation opens up like the colours of the rainbow coming out of the bright light. The sign of the covenant of peace is multicoloured. – We too can participate in the eternal covenant of God. When we eat together, the bread and the wine become for us flesh and blood. This is how we become part of the fellowship of Christ. Hosanna! – Holy Spirit moves within us when we speak in tongues … when we understand each other’s languages. This is how we get to the realm of heaven.

Published in: Catechism, Finland, Heresy | on December 14th, 2018 | Permanent Link to “Credo” | No Comments »

Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.